Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Contact us

CENTRUM PRO BONO

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
e-mail: biuro@centrumprobono.pl
Facebook