Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

We cooperate with the Polish branches of the following law firms: