Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Spotkanie o działalności pro bono w Trybunale Konstytucyjnym

22 czerwca 2007
019
22 czerwca br. odbyło się w Trybunale Konstytucyjnym spotkanie o działalności pro publico bono prawników, które stanowiło pierwszy etap budowy Centrum Pro Bono. W spotkaniu wzięli udział prawnicy reprezentujący korporacje zawodowe prawników oraz największe kancelarie prawnicze w Polsce a role gospodarza spotkania pełnił prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Jerzy Stępień. Uczestnicy tego wydarzenia w krótkich wypowiedziach podkreślali ogromne zapotrzebowanie społeczne na bezpłatną pomoc prawną, w tym bardzo trudną sytuacją organizacji pozarządowych. Sam sędzia Stępień witając uczestników spotkania zwrócił uwagę na ogromną rolę, jaką pełnią organizacje pozarządowe w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz na trudne warunki materialne, w których prowadzą one swoją działalność. Uwieńczeniem spotkania było podpisanie przez obecnych przygotowanego wcześniej tekstu deklaracji prawników na rzecz działań pro publico bono.
deklaracja na rzecz działań pro publico bono
lista sygnatariuszy deklaracji
020