Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zasady współpracy z kancelariami

Centrum Pro Bono działa wyłącznie dzięki wsparciu Kancelarii.

Wsparcie finansowe dla Centrum Pro Bono to:

 

 • wkład w rozwój sektora pro bono w Polsce,
 • udział w ciekawych projektach związanych w pomocą prawną pro bono i
 • zwiększanie dostępności organizacji pozarządowych do pomocy prawnej.

 

Poniżej przedstawiamy trzy poziomy zaangażowania:

 

 1. Partner Główny                                                                                                                                                                  

Tytuł przyznawany jest Kancelarii w związku z przekazaniem darowizny na rzecz CPB w wysokości minimum 5.000 złotych/rok.

 

 • Kancelaria zapraszana jest do udziału w projektach, takich jak: współpraca z ngo.pl przy akcji „Zapytaj prawnika o…”, prowadzenie wykładów i szkoleń dla NGO, udział w indywidualnych spotkaniach z wybranymi NGO, możliwość udziału w panelach dotyczących poradnictwa pro bono w Polsce, udział w projektach edukacyjnych jak np. prowadzenie lekcji dla uczniów;
 • Kancelaria otrzymuje informacje na temat bieżących spraw, które trafiają do CPB nie tylko za pośrednictwem Newslettera oraz strony centrumprobono.pl (panelu internetowego), ale także telefonicznie jest informowana o ciekawszych sprawach dostępnych za pośrednictwem programu CPB;
 • z przedstawicielem kancelarii co najmniej raz w roku przeprowadzany jest wywiad, który następnie jest publikowany  zarówno na stronie CPB jak i udostępniany w mediach internetowych;
 • kancelaria może liczyć na eksponowanie logotypu w raporcie rocznym i na krótką notatkę wraz ze zdjęciem prawnika na końcu raportu rocznego.
 1. Partner Wspierający                                                                                                                                                        

Tytuł przyznawany jest Kancelarii w związku z przekazaniem darowizny na rzecz CPB w przedziale pomiędzy 1.000 a 5.000 złotych/rok.

 

 • Kancelaria zapraszana jest do udziału w projektach, takich jak: współpraca z ngo,pl przy akcji „Zapytaj prawnika o…”, prowadzenie wykładów i szkoleń dla NGO, udział w indywidualnych spotkaniach z wybranymi NGO, możliwość udziału w panelach dotyczących poradnictwa pro bono w Polsce, udział w projektach edukacyjnych jak np. prowadzenie dla uczniów;
 • Kancelaria otrzymuje informacje na temat bieżących spraw, które trafiają do CPB i przede wszystkim korzysta z możliwości udziału w samym programie poradnictwa NGOsom;
 • działalność pro bono Kancelarii i zrealizowane sprawy opisywane są w raporcie rocznym, nazwa Kancelarii jest pokazana bez logo i zdjęć prawników.
 1. Partner                                                                                                                                                                                  

Tytuł otrzymuje każda Kancelaria współpracująca z CPB bez względu na to czy wsparła finansowo program CPB.

 

 • Kancelaria otrzymuje informacje na temat bieżących spraw, które trafiają do CPB i przede wszystkim korzysta z możliwości udziału w samym programie poradnictwa NGOsom;
 • działalność pro bono Kancelarii i zrealizowane sprawy opisywane są w raporcie rocznym, nazwa kancelarii jest pokazana bez logo i zdjęć prawników.