Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik Pro Bono 2014

Mec. Sylwia Zarzycka z Wrocławia laureatką Konkursu Prawnik Pro Bono 2014.

13 maja na uroczystej Gali Konkursu Prawnik Pro Bono tytuł laureatki roku 2014 otrzymała mec. Sylwia Zarzycka  – radca prawny z 14-letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Kapituła Konkursu doceniła działalność pro bono pani Mecenas, która skupia się na prowadzeniu założonej przez nią w 2011 roku Fundacji Między Niebem a Ziemią. Celem Fundacji jest pomoc rodzinom dzieci, które na skutek błędu medycznego są niepełnosprawne lub śmiertelnie chore. Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką 45 rodzin. Pani Mecenas  w swojej działalności kieruje się szczególnie propagowaniem idei wolontariatu – jest dodatkowo autorką czterech akcji charytatywnych, w które udało się zaangażować ponad 100 prawników, aby świadczyć pomocą prawną w rożnych dziedzinach życia bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Mec. Sylwia Zarzycka jako radca prawny prowadzi pro bono sprawy sądowe na rzecz dzieci bardzo ciężko chorych oraz stara się upowszechniać ideę pomagania i działalności dobroczynnej w środowisku zawodowym radców prawnych i adwokatów.
Dyplom z wyróżnieniami otrzymał mec. Robert Krasnodębski – radca prawny oraz wybitny doradca podatkowy od 23 lat. Jako absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowanie pro bono mec. Krasnodębskiego to m.in. działalność w klinice „Prawa człowieka a podatki” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, funkcjonującej nieprzerwanie od 2010 roku. W klinice tej wspiera studentów prawa w stosowaniu pogłębionej analizy prawa podatkowego. Także w ramach innych programów HFPCZ Pan Mecenas udziela porad prawnych pro bono i konsultacji w kwestii strategii procesowych.

Kolejne wyróżnienie otrzymał mec. Jacek Świeca – wszechstronny radca prawny, adwokat i legislator  od 10 lat, ukończył magisterskie i doktoranckie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działalność pro bono realizuje m.in. na rzecz Fundacji Real Life, Fundacji Aby Żyć, Fundacji Otwarty Dialog, Fundacji Rak’n’Roll, w których to także pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji. Inne organizacje, którym pomaga mec. Świeca to Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Amnesty International Polska, Fundacja Kid Protect, współpraca w ramach Centrum Pro Bono w Warszawie, za pośrednictwem którego świadczy pomoc dla organizacji pozarządowych z całego kraju. Mec. Świeca niesie także pomoc pro bono na rzecz osób pochodzących z krajów byłego ZSRR i mniej zamożnych części świata.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Mec. Sylwia Zarzycka odbiera gratulacje od Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki

Mec. Sylwia Zarzycka odbiera gratulacje od Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki

Prof. Andrzej Rzepliński, Mec. Robert Krasnodębski, Mec. Sylwia Zarzycka, Mec. Jacek Świeca, Minister Sprawiedliwości Borys Budka

Prof. Andrzej Rzepliński, Mec. Robert Krasnodębski, Mec. Sylwia Zarzycka, Mec. Jacek Świeca, Minister Sprawiedliwości Borys Budka

Laureaci Rankingu Kancelarii dziennika "Rzeczpospolita" oraz konkursu prawnik pro Bono 2014, 13 maja 2015 Gala w Domu Dochodowym w Warszawie

Laureaci Rankingu Kancelarii dziennika „Rzeczpospolita” oraz konkursu prawnik pro Bono 2014, 13 maja 2015 Gala w Domu Dochodowym w Warszawie

 

***

8 kwietnia 2015 roku Kapituła Konkursu Prawnik Pro Bono pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego – Prezesa Trybunału Konstytucyjnego – obradowała w siedzibie Trybunału zastanawiając się nad wyborem tegorocznego laureata lub laureatki, oraz dwóch wyróżnionych osób.

Jak co roku członkowie Kapituły, którzy nie mogli wziąć udziału w obradach w Warszawie przekazali do wiadomości Kapituły nazwiska trzech osób przez nie wybranych.

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone 13 maja podczas uroczystej Gali, organizowanej jak co roku w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” w Warszawie.

 

***

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 21 zgłoszeń. Zgłaszającymi kandydatury były głównie osoby fizyczne, mniej było organizacji pozarządowych. W dzienniku „Rzeczpospolita”  (wydanie z 20.03.2015) ukazał się artykuł krótko charakteryzujący sylwetki osób, które w tym roku będą walczyć o tytuł Prawnika Pro Bono. Artykuł wraz z listą osób nominowanych można znaleźć tu–> Rzeczpospolita artykuł.

Rozpoczynamy przekazywanie zgłoszeń do Członków Kapituły Konkursowej. W tym roku skład Kapituły przedstawia się następująco:

 

 

 • Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 • Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Dariusz Sałajewski – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • Wojciech Hermeliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Cezary Grabarczyk- Minister Sprawiedliwości,
 • Ewa Usowicz – Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”,
 • Paweł Wiliński – członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych                                               laureaci poprzednich XI edycji:
 • Bogumił Jopkiewicz – adwokat,
 • Krystyna Domagalska – radca prawny,
 • Andrzej Kurowski – radca prawny,
 • Maria Tomułowicz  – radca prawny
 • Franciszka Pniewska – radca prawny
 • Małgorzata Zielińska – adwokat
 • Jarosław Polanowski – prokurator

 

Posiedzenie Kapituły, podczas którego wyłonionych zostanie 3 finalistów, odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 13:30 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Uroczysta Gala, na której uhonorowana tytułem Prawnika Pro Bono 2014 roku zostanie jedna osoba  – jest planowana na 13 maja. Gala tradycyjnie odbywa się w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej”.