Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik Pro Bono 2015

Prawnik Pro Bono 2015 – mec. Szczepan Balicki, Hogan Lovells  – kancelarią wyróżnioną za aktywność społeczną.

 

18 kwietnia 2016 roku na uroczystej Gali dziennika „Rzeczpospolita” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie ogłoszone zostały wyniki Rankingu Kancelarii, oraz konkursu Prawnik Pro Bono 2015. Spośród 30 nadesłanych w tym roku na konkurs zgłoszeń Kapituła za osoby szczególnie wyróżniające się dobroczynnością i aktywnością prawną pro bono uznała: Szczepana Balickiego, Anetę Sieradzką i Andrzeja Lulkę.

 prof. Andrzej Rzepliński, Aneta Sieradzka, Bogusław Chrabota, fot. Borys Skrzynski dla Rzeczpospolitej

prof. Andrzej Rzepliński, Aneta Sieradzka, Bogusław Chrabota, fot. Borys Skrzynski dla Rzeczpospolitej

r.pr. Dariusz Sałajewski, prof. Paweł Wiliński, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

r.pr. Dariusz Sałajewski, prof. Paweł Wiliński, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

 

 

Prawnik Pro Bono 2015 roku – mec. Szczepan Balicki – urodzony w 1929 roku w zawodzie prawniczym jest aktywny 57 lat. Emerytowany radca prawny  i doktor nauk prawnych z Rybnika od 2002 roku stale udziela porad prawnych na rzecz seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku.

Laureatką I Wyróżnienia jest pani Aneta Sieradzka –  prawniczka, wykładowczyni, w czasie studiów prawniczych zaangażowana w działalność społeczną jako koordynatorka i współzałożycielka studenckiej poradni prawnej na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, a także jako udzielająca porad w Academii Iuris. Należy do sieci prawników pro bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i działa w Centrum Pro Bono. Aneta Sieradzka jest autorką i pomysłodawczynią bloga Prawowtransplantacji.pl. Celem bloga jest edukacja prawna w zakresie aspektów prawnych w transplantologii w Polsce, a także podnoszenie świadomości na temat dawstwa narządów oraz związanym z procesem przeszczepiania narządów zawiłym systemem formalno-prawnym. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, gdzie prawnik omawia aspekty prawne transplantacji narządów. Na blogu autorka zamieściła dotychczas ok. 100 artykułów poświęconych aspektom prawnym, omawiając polskie i międzynarodowe regulacje.

 

Drugie Wyróżnienie otrzymał mec. Andrzej Lulka – nominowany do nagrody przez Fundację Habitat For Humanity. Pan Mecenas podjął się kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz organizacji, w zakresie realizowanego przez nią programu budowlanego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza realizowanego w latach 2014-2016 modelowego projektu budowy 7 mieszkań wspomaganych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej na warszawskiej Pradze Północ.

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Centrum Pro Bono miały wpływ na decyzję Kapituły Rankingowej w kategorii „działalność społeczna kancelarii”. Koordynatorka Centrum Pro Bono  – Anna Włodarczyk – wsparła Kapitułę „Rzeczpospolitej” w zakresie wyborów wyróżniającej się aktywnością pro bono kancelarii, mając na względzie doświadczenia ze współpracy z firmami prawnymi w ramach Centrum. W tym roku wyróżnienie zdobyła kancelaria Hogan Lovells, która jest jedną z bardziej zaangażowanych w pomoc na rzecz organizacji pozarządowych i edukację prawną młodzieży kancelarią.

r.pr. Dariusz Sałajewski, prof. Paweł Wiliński, prof. Andrzej Rzepliński, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

r.pr. Dariusz Sałajewski, prof. Paweł Wiliński, prof. Andrzej Rzepliński, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

red. Ewa Usowicz, prof. Paweł Wiliński, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

red. Ewa Usowicz, prof. Paweł Wiliński, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

red. Ewa Usowicz, prof. Andrzej Rzepliński, red. Bogusław Chrabota, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

red. Ewa Usowicz, prof. Andrzej Rzepliński, red. Bogusław Chrabota, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

prof. Paweł Wiliński, prof. Andrzej Rzepliński, Aneta Sieradzka, Bogusław Chrabota, Łukasz Piebiak - Wiceminister Sprawiedliwości, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

prof. Paweł Wiliński, prof. Andrzej Rzepliński, Aneta Sieradzka, Bogusław Chrabota, Łukasz Piebiak – Wiceminister Sprawiedliwości, fot. Borys Skrzynski artzoom.pl dla Rzeczpospolitej

 

 

25 nominacji, a wśród nich zgłoszenia prawników walczących z dyskryminacją.

Zakończyliśmy przyjmowanie nominacji do tegorocznej edycji Konkursu Prawnik Pro Bono.

W tym roku nadeszło 25 zgłoszeń. Dużą ich część stanowią nominacje przesłane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pragną podziękować prawnikom i prawniczkom pro bono, którzy udzielili im pomocy  – także poprzez Centrum pro Bono. Centrum zgłosiło 3 nominacje.

Nominacje do nagrody przesłali m.in. Jerzy Kłoskowski z Fundacji eFKropka, Andrzej Nietubyć ze Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża”, Mateusz Widłak – Stowarzyszenie Ampfutbol, Elzbieta Gliszczyńska – Liga Ochrony Przyrody, Małgorzata Salamon – Habitat for Humanity.

Bardzo cieszymy się, że wśród tegorocznych nominacji do nagrody pojawiły się także zgłoszenia prawników z instytucji takich jak Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Transfuzja i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ponieważ działalność na rzecz równości i praw człowieka jest dla nas szczególnie ważna.

 

 

PRAWNIK PRO BONO – XIII EDYCJA

Korzystałeś kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tą osobę do nagrody!
Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi prawne na rzecz potrzebujących.

Prof. Andrzej Rzepliński, Mec. Robert Krasnodębski, Mec. Sylwia Zarzycka, Mec. Jacek Świeca, Minister Sprawiedliwości Borys Budka

rok 2015 – Prof. Andrzej Rzepliński, Mec. Robert Krasnodębski, Mec. Sylwia Zarzycka, Mec. Jacek Świeca, Minister Sprawiedliwości Borys Budka, fot. Rzeczpospolita

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji, mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok.5 00-031 Warszawa

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 29 lutego 2016 r.

 

Regulamin i formularz konkursowy do pobrania—>

formularz_regulamin_2015