Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Centrum Pro Bono jako rozwiązanie modelowe

Centrum Pro Bono jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce i drugą w Europie Środkowo – Wschodniej (pierwszą tego typu inicjatywą jest biuro organizacji PILnet, które powstało w 2002 roku w Budapeszcie ).Wiemy, że w gąszczu często zmieniających się przepisów praktycznie wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej i jest wielu prawników, którzy chętnie pomagaliby organizacjom, gdyby tylko ktoś wyszedł do nich z taką inicjatywą. Inicjatywa taka mogłaby zostać podjęta przez organizacje pozarządowe np. Biura Porad Obywatelskich lub korporacje zawodowe prawników np. okręgowe izby radców prawnych czy adwokatów.

Zamierzamy publikować zarówno nasze doświadczenia, jak i opracowane narzędzia badawcze (typu wzory ankiet czy teksty scenariuszy wywiadów) oraz omówione strategie działania wraz z komentarzami dotyczącymi osiągniętej skuteczności. Dzięki temu chcemy dostarczyć pewnego rodzaju kompendium wiedzy i niezbędne know-how wszystkim podmiotom zainteresowanym tego typu działalnością. Pierwsze materiały planujemy zamieścić na niniejszej stronie jeszcze w listopadzie. W ten sposób chcielibyśmy być inspiracją i podporą dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych podjęciem się koordynacji i promocji działalności pro bono w innych miastach niż Warszawa.