Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prof. Zbigniew Hołda laureatem konkursu Prawnik Pro Bono 2008

17 kwietnia odbyła się już po raz szósty gala konkursu Prawnik Pro Bono Roku organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita. Konkurs Prawnik Pro Bono Roku odwołuje się w swej treści do społecznego zaangażowania prawników. Jego celem jest nagradzanie osób, których aktywność, zaangażowanie i pomoc najbardziej potrzebującym zasługuje na szczególne uznanie.

Tegorocznym laureatem konkursu został Prof. Zbigniew Hołda od wielu lat współpracujący z Helsińską Fundacja Praw Człowieka. Kapituła konkursu wyróżniła również Panią Mecenas Annę Marię Niżankowską z Krakowa, Panią Mecenas Franciszkę Pniewską z Koszalina i Mecenasa Piotra Kryczka. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami i działalnością wszystkich wyróżnionych klikając na poniższe linki:

Rozmowa z prof. Zbigniewem Hołdą, laureatem nagrody Prawnik Pro Bono 2008 >>>

Sylwetki osób wyróżnionych >>>

Kandydaci zgłoszeni do nagrody >>>

Organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że co roku napływa coraz więcej nominacji z całej Polski. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, którym znani są prawnicy świadczący bezpłatną osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Kolejna edycja konkursu rusza już październiku – zapraszmy do nadsyłania nominacji!

Więcej informacji o nadchodzącej edycji konkursy >>>