Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Centrum Pro Bono (ang. clearinghouse) jest rozwiązaniem instytucjonalnym zaproponowanym podczas spotkań nt. działalności pro publico pono prawników, które odbyło się 22 czerwca 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym.

Centrum Pro Bono ma być odpowiedzią na potrzebę dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce.

Historia Centrum Pro Bono

Projekt rozwoju pomocy prawnej pro publico bono w Polsce jest wynikiem spotkań osób zaangażowanych w działalność publiczną związaną ze współpracą ze środowiskami prawniczymi. W szczególności nad jego koncepcją pracowały następujące osoby:

Od lutego 2014 roku koordynatorką projektu jest Anna Włodarczyk.

Czym jest Centrum Pro Bono?

Centrum Pro Bono wspiera organizacje pozarządowe w zakresie poszukiwania bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia merytorycznego od ekspertów prawnych, a także koordynuje komunikację między organizacjami a kancelariami i dostarcza prawnikom propozycje spraw i projektów pro bono.

Polskie organizacje pozarządowe funkcjonują w gąszczu przepisów podatkowych, prawa cywilnego, handlowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prawa pracy czy prawa administracyjnego. Często potrzebują fachowej wiedzy prawnika, aby rozwiązać dany problem lub kontynuować z powodzeniem projekt. Prawnicy z kancelarii działających w programie Centrum Pro Bono udzielają takiej pomocy. Ponadto są gotowi wesprzeć organizację wiedzą ekspercką z zakresu zarządzania zespołem, kreowania budżetu, stworzyć opinię prawną na temat danego zagadnienia prawnego, napisać opinię przyjaciela sądu, współtworzyć lub tworzyć raport ekspercki związany z tematyką prawną, a także poprowadzić wykład czy warsztat.

Centrum Pro Bono nawiązuje także współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi w zakresie przeprowadzania projektów edukacji prawnej.

Dlaczego Centrum Pro Bono?


Centrum Pro Bono to program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Działalność Centrum Pro Bono jest współfinansowana przez darowizny uczestniczących w programie kancelarii.

Każda wpłata na rzecz Centrum Pro Bono jest ceniona i służy głównie udoskonalaniu działań koordynacyjnych, dotarciu do jak największej liczby potrzebujących organizacji pozarządowych, oraz wsparciu kancelarii prawnych w zakresie pozyskiwania ciekawych i stanowiących wyzwanie projektów pro bono.

Wpłaty na działalność Centrum Pro Bono prosimy kierować na nr konta w Banku Pekao S.A.:

87 1240 1024 1111 0000 0269 4777

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego,
zachęcamy do wpłat z tytułu 1% podając nasz nr KRS: 0000115603