Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Strona główna

Centrum Pro Bono (ang. clearinghouse) jest rozwiązaniem instytucjonalnym zaproponowanym podczas spotkań nt. działalności pro publico pono prawników, które odbyło się 22 czerwca 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym.

Centrum Pro Bono ma być odpowiedzią na potrzebę dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce.

Aktualności


Historia Centrum Pro Bono

Projekt rozwoju pomocy prawnej pro publico bono w Polsce jest wynikiem spotkań osób zaangażowanych w działalność publiczną związaną ze współpracą ze środowiskami prawniczymi. W szczególności nad jego koncepcją pracowały następujące osoby:

dr Filip Czernicki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,

Ewa Konczal – wówczas: Country Director w Fundacji Ashoka,

adw. Agnieszka Wardak – kancelaria Dentons,

dr hab. Adam Bodnar – wówczas: Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, obecnie: Minister Sprawiedliwości

Od lutego 2023 roku koordynatorem projektu jest Mateusz Fedeńczuk.

Czym jest Centrum Pro Bono?

Centrum Pro Bono wspiera organizacje pozarządowe w zakresie poszukiwania bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia merytorycznego od ekspertów prawnych, a także koordynuje komunikację między organizacjami a kancelariami i dostarcza prawnikom propozycje spraw i projektów pro bono.

Polskie organizacje pozarządowe funkcjonują w gąszczu przepisów podatkowych, prawa cywilnego, handlowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prawa pracy czy prawa administracyjnego. Często potrzebują fachowej wiedzy prawnika, aby rozwiązać dany problem lub kontynuować z powodzeniem projekt. Prawnicy z kancelarii działających w programie Centrum Pro Bono udzielają takiej pomocy. Ponadto są gotowi wesprzeć organizację wiedzą ekspercką z zakresu zarządzania zespołem, kreowania budżetu, stworzyć opinię prawną na temat danego zagadnienia prawnego, napisać opinię przyjaciela sądu, współtworzyć lub tworzyć raport ekspercki związany z tematyką prawną, a także poprowadzić wykład czy warsztat.

Centrum Pro Bono nawiązuje także współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi w zakresie przeprowadzania projektów edukacji prawnej.

Dlaczego Centrum Pro Bono?

  • osoby zaangażowane w budowę i funkcjonowanie Centrum Pro Bono dobrze znają organizacje pozarządowe i specyfikę trzeciego sektora, dzięki czemu są w stanie trafnie ocenić sprawy, z którymi zwracają się organizacje i zweryfikować, które z nich wymagają pomocy kancelarii prawnej;
  • większość dużych firm prawniczych dysponuje odpowiednimi zasobami, pozwalającymi na zajęcie się sprawami pro bono, oraz ma chęć angażowania się w działalność pro publico bono, przy czym często brakuje im czasu na koordynację takich działań, dlatego Centrum Pro Bono wspiera też kancelarie w zakresie koordynacji projektów pro bono na rzecz organizacji pozarządowych;
  • dzięki Centrum Pro Bono kancelarie uczestniczące w programie otrzymują gotowy produkt, czyli konkretne zagadnienie prawne/projekt współpracy, oraz niezbędne dokumenty;
  • kancelarie mają dostęp do znajdującej się na panelu internetowym listy spraw, z której mogą wybrać sprawę najbardziej odpowiadającą specjalizacji danej kancelarii i wizerunkowi firmy.

Centrum Pro Bono to program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Działalność Centrum Pro Bono jest współfinansowana przez darowizny uczestniczących w programie kancelarii.

Każda wpłata na rzecz Centrum Pro Bono jest ceniona i służy głównie udoskonalaniu działań koordynacyjnych, dotarciu do jak największej liczby potrzebujących organizacji pozarządowych, oraz wsparciu kancelarii prawnych w zakresie pozyskiwania ciekawych i stanowiących wyzwanie projektów pro bono.

Wpłaty na działalność Centrum Pro Bono prosimy kierować na nr konta w Banku Pekao S.A.:

87 1240 1024 1111 0000 0269 4777

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego,
zachęcamy do wpłat z tytułu 1,5% podając nasz nr KRS: 0000115603