Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Mec. Radosław Baszuk został Laureatem XXI edycji Konkursu Prawnik Pro Bono

21 czerwca 2024

W środę 19 czerwca 2024 roku odbyła się gala wręczenia nagród dla prawników zaangażowanych w działalność pro bono. To wydarzenie było wyjątkową okazją do uhonorowania wszystkich, którzy działają z dobroci serca. Galę swoją obecnością zaszczycił minister sprawiedliwości profesor Adam Bodnar, który wręczył statuetkę prawnika pro bono oraz wyróżnienia.

Od lewej: minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych dr Filip Czernicki, Laureat mec. Radosław Baszuk, mec. Danuta Wawrowska, mec. Andrzej Dramiński. Fot. Cezary Piwowarski

Laureatem XXI edycji Konkursu Prawnik Pro Bono został adwokat Radosław Baszuk. Pan mecenas od wielu lat jest zaangażowany w działalność pro bono w ramach Fundacji Wolnych Obywateli RP. Pan Mecenas udzielał porad, podejmował interwencje oraz występował w kilkudziesięciu sprawach osób, które zgłaszały się do biura pomocy prawnej ObyPomoc. Podejmował się obrony osób protestujących przeciwko naruszaniu Konstytucji, stających w obronie niezależnych sądów, uczestników pokojowych kontrmanifestacji przeciwko marszom, w trakcie których głoszono skrajnie nacjonalistyczne hasła, czy osób walczących o prawo do wyrażania swoich przekonań i sprzeciwiających się homofobii. Osoby, reprezentowane przez Radosława Baszuka podkreślały jego charakter, odwagę, głębokie osobiste zaangażowanie oraz empatię i bezinteresowność. Zaakcentowania wymaga również to, że Pan Mecenas był jedynym z pierwszych adwokatów, „którzy stanęli po stronie obywateli prześladowanych przez władzę”, tym, który podejmował się z zaangażowaniem spraw trudnych.

Od lewej: minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar, Laureat mec. Radosław Baszuk, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych dr Filip Czernicki. Fot. Cezary Piwowarski

I wyróżnienie otrzymała adwokatka Danuta Wawrowska. Pani Mecenas od wielu lat skutecznie łączy pracę w Kancelarii Adwokackiej z działalnością pro bono w zakresie świadczenia edukacji prawnej dla grup defaworyzowanych tj. kobiet doświadczających różnych form przemocy, w tym seksualnej, a także dzieci, młodzieży i środowisk LGBTQ. Jest pomysłodawczynią i inicjatorką ogólnopolskiej akcji społecznej #AlimentyToNiePrezenty, mającej na celu zwrócenie uwagi na problem społeczny niealimentacji. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem o tej samej nazwie – którego jest założycielką – Danuta Wawrowska czynnie uczestniczyła w działaniach mających na celu zmianę przepisów – tzw. Pakietu alimentacyjnego, który został uchwalony i wszedł w życie. Pani Mecenas firmuje i jest czynnie zaangażowana w inną akcję społeczną – #TylkoTakOznaczaZgodę. Poza udzielaniem porad pro bono, organizowaniem oraz prowadzeniem warsztatów i szkoleń, opracowała projekt zmian przepisów w tym zakresie, który obecnie jest przedmiotem prac parlamentarnych. 

Laureat XXI edycji Konkursu Prawnik Pro Bono mec. Radosław Baszuk. Fot. Cezary Piwowarski

Członkowie Kapituły nagrodzili także II Wyróżnieniem radcę prawnego Andrzej Dramińskiego, który wiedzę i umiejętności z zakresu praktyki prawa łączy z działalnością społeczną. Pan mecenas prowadzi społeczne dyżury prawne w małych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego, wspomaga również swoją wiedzą i doświadczeniem organizacje społeczne: Fundację Togatus Pro Bono w Olsztynie czy Stowarzyszenie Dziennikarstwa Polskiego. Pan Mecenas od wielu lat jest związany z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej, wspierając je w sprawach organizacyjnych i prawnych w ramach Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Pan Andrzej Dramiński zaangażował się również w pomoc merytoryczną i organizacyjną placówkom w szeregu innych miast, a także miał istotny udział w powołaniu Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i do chwili obecnej prowadzi jego obsługę prawną. Poza działalnością organizacyjną oraz popularyzatorską, również na arenie międzynarodowej, idei telefonów zaufania, Pan Mecenas od 1989 r. jako wolontariusz osobiście pełni, trwające kilkanaście godzin – również w porach nocnych – dyżury w Olsztyńskim Telefonie Zaufania, wspierając osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym.

Relacja z wydarzenia dostępna pod linkiem.