Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik Pro Bono 2017

Prawnik Pro Bono 2017 od lewej: dr Filip Czernicki, Beata Siemieniako, mec. Karolina Kędziora, mec. Mariusz Filipek, Minister Łukasz Piebiak/fot. RzeczpospolitaPrawnik Pro Bono 2017 I Wyróżniona w konkursie prawnik Pro Bono 2017 - mec. Karolina Kędziora i dr Filip Czernicki Prawnik Pro Bono 2017 II Wyróżnienie - prawniczka Beata Siemieniako i dr Filip Czernicki/fot. RzeczpospolitaPrawnik Pro Bono 2017 Minister Łukasz Piebiak wręcza nagrodę Prawnikowi Pro Bono 2017 - mec. Mariuszowi Filipkowi/fot. Rzeczpospolita

15. edycja Konkursu Prawnik Pro Bono – wyniki

23 kwietnia  w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczysta Gala organizowana przez dziennik Rzeczpospolita. W ramach imprezy odbywał się finał piętnastej już edycji konkursu Prawnik Pro Bono.

II Wyróżniona to młoda prawniczka, ale już z dużymi osiągnięciami i ogromną pracą pro bono wykonaną na rzecz obrony praw lokatorów. Od 2014 roku wspierała poradami prawnymi, reprezentacją w sądach i urzędach, opiniując projekty ustaw, związanych z prawem do mieszkania i prawami lokatorów. Autorka książki „Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu” – wyd. Krytyki Politycznej 2017 – Beata Siemieniako

I Wyróżniona – działaczka na rzecz równości, współzałożycielka i prezeska Polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego.  Organizacja wspiera prawni osoby, która doświadczyły dyskryminacji. Pani mecenas osobiście występuje przed sądami reprezentując pro bono osoby stawiające zarzut dyskryminacji. Koordynuje tez program pro bono organizacji – w ramach programu z PTPA współpracuje ok 60 osób, które pro bono angażują się w równościowe inicjatywy – mec. Karolina Kędziora

Laureat – nominowany przez aż 5 instytucji, działa ogólnopolsko, ale i lokalnie w Lublinie, z którego pochodzi. Promuje wiedzę prawniczą w szkołach i organizacjach, wspiera prawnie NGOsy, m.in. Fundacji Europejska manufaktura Wiedzy, Stowarzyszenie Homo Faber.

Inicjator założenia Stowarzyszenia „Aktywna Europa”, w ramach której realizuje liczne akcje społeczne. Aktywnie działa w Centrum pro Bono – mec. Mariusz Filipek.

Dodatkowo podczas Rankingu Kancelarii Prawnych za działalność pro bono w roku 2017 wyróżniona została współpracująca od wielu lat z Centrum Pro Bono kancelaria K&L Gates – partner zarządzająca firmy – mec. Agnieszka Suchecka-Tarnacka odebrała z rąk Ministra Łukasza Piebiaka dyplom.

 

Kancelaria Pro Bono 2017Minister Łukasz Piebiak i mec. Agnieszka Suchecka-Tarnacka z kancelarii K&L Gates/fot. Rzeczpospolita                                   Prawnik Pro Bono 2017 mec. Sylwia Gregorczyk-Abram/fot. Rzeczpospolita