Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik Pro Bono 2013

Jarosław Polanowski laureatem konkursu Prawnik Pro Bono 2013.
Na uroczystej Gali Konkursu Prawnik Pro Bono tytuł laureata XI konkursu otrzymał pan Jarosław Polanowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Pan Prokurator przez swoja działalność pro bono niesie pomoc ofiarom przemocy domowej. Jest certyfikowanym Specjalistą Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. Współpracuje m.in. z Hostelem dla Kobiet – ofiar przemocy w rodzinie (Warszawa Praga-Południe), z Radą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z Centrum Praw Kobiet.
Wyróżnienie otrzymała Sylwia Zarzycka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, od 8 lat wykonuje zawód radcy prawnego. Pani Sylwia Zarzycka jest założycielką i Prezesem Zarządu Fundacji „Między Niebem a Ziemią” wspierającej rodziny śmiertelnie chorych dzieci. Usługi pro bono świadczy na rzecz kobiet – matek dzieci terminalnie chorych –  często na skutek błędu w sztuce lekarskiej.
Kolejne wyróżnienie otrzymał Sędzia Krzysztof Józefowicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pan Sędzia angażuje się w program „Edukacji prawnej młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych” . Jest także pomysłodawcą i organizatorem Kongresów Prawników Wielkopolski – inicjatywy mającej na celu wspierania dobra publicznego i proponowanie rozwiązań palących problemów społecznych.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

 

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

 

 • Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Prof. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 •  Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • r.pr. Dariusz Sałajewski – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • mec. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Wojciech Hermeliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
 • Marek Biernacki – Minister Sprawiedliwości,,
 • Ewa Usowicz – Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”,,
 • Prof. Paweł Wiliński – członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 • laureaci poprzednich X edycji tj. Szczepan Styranowski – sędzia w stanie spoczynku, Bogumił Jopkiewicz – adwokat, Krystyna Domagalska – radca prawny, Maria Sawicka – adwokat, Andrzej Kurowski – radca prawny, mecenas Maria Tomułowicz z Olsztyna, Franciszka Pniewska – radca prawny z Koszalina, Małgorzata Zielińska – mecenas z Warszawy.

Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które – co zostało już podkreślone – świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach drogą pocztową na adres Fundacji lub skanowaną wersją podpisanego formularza na adres   biuro@centrumprobono.pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 lutego 2014 roku.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym >>>