Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik Pro Bono 2007

 

15 kwietnia 2008 roku w Hotelu Victoria w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2007. Laureatem piątej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita została pani adwokat Maria Sawicka z  Łodzi. Honorowe wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Pol-Drzewowska z Radomska, radca prawny Andrzej Dramiński z Olsztyna oraz adwokatMaciej Ślusarek z Warszawy.Poniżej przedstawiamy sylwetki laureata i wyróżnionych.

Maria Sawicka z Łodziadwokat 

Pani mecenas jest związana z Łodzią. Od 45 lat pomaga innym. Nie przeszkadza jej w tym ani wiek (ma już 85 lat), ani problemy ze zdrowiem.
W 1981 r. założyła telefon zaufania dla młodych matek i kobiet w nieplanowanej ciąży. Prowadzi go do dzisiaj. Współzałożycielka Funduszu Ochrony Macierzyństwa i Domu Samotnej Matki należącego do Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Przez blisko 13 lat dobrowolnie reprezentowała najbiedniejszych w czasie procesów sądowych. W 2005 r. prezydent Łodzi przyznał jej pieniężną nagrodę za działalność społeczną. Rozdała ją najuboższym. Urząd skarbowy zażądał od niej podatku, sąd administracyjny stanął po jej stronie.

Małgorzata Pol-Drzewowska, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

Mieszka w Radomsku. Pracuje jako kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Jest także mediatorem, nieodpłatnie pomaga rozwiązywać spory dotyczące przemocy w rodzinie.
Od 1997 r. doradza kobietom z Domu Samotnej Matki w Biłgoraju k. Bełchatowa. Porad udziela ponadto w biurze stowarzyszenia Komitet na rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie Masz Prawo w Radomsku. Współpracuje także z niebieską linią , telefonem zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. Ostatni sukces to uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Andrzej Dramiński, radca prawny

Mieszka i pracuje w Olsztynie. Prowadzi kancelarię prawną. Od lat współpracuje z Olsztyńskim Telefonem Zaufania Anonimowy Przyjaciel. Udziela tam darmowych porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz pracy. Jest członkiem zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej, gdzie również świadczy pomoc prawną. Swoją wiedzą prawniczą wspiera także Miejską Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.
W 2007 r. udało mu się razem z innymi obronić przed rozwiązaniem Stowarzyszenie na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol, które opiekuje się 200 chorymi.

Maciej Ślusarek, adwokat, wspólnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Warszawiak z urodzenia. Od dziesięciu lat w zawodzie adwokata. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim i ochronie własności przemysłowej. Prowadzi wykłady z prawa autorskiego na ASP oraz zajęcia z etyki prawniczej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest sędzią sądu dyscyplinarnego przy warszawskiej Radzie Adwokackiej. W programie spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka reprezentował przed sądem byłego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, który został odwołany za wydanie podręcznika. Sprawę wygrał. Wspiera wiedzą prawniczą organizacje pozarządowe oraz młodych twórców.

Patronat nad konkursem objęli: