Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

O programie