Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Mec. Anna Frankowska laureatką konkursu Prawnik Pro Bono 2018

2 września 2019

Gala Konkursu Prawnik Pro Bono - 7 czerwca 2019r. Od lewej: Redaktor Naczelny "Rzeczpospolitej" - Bogusław Chrabota, Prawnik Pro Bono 2018 - Anna Frankowska, I Wyróżniona - mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, II Wyróżniony - mec. Michał Wawrykiewicz, dr Filip Czernicki - prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, sędzia Stanisław Zabłocki - prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

7 czerwca 2019 roku w Muzeum Historii Żydów Polski POLIN odbyła się uroczysta Gala 16. Edycji Konkursu Prawnik Pro Bono. Podczas wręczenia nagród laudację wygłosił sędzia Stanisław Zabłocki – prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

 

W tym roku Kapituła konkursu, której przewodniczyła prof. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu najwyższego – wybrała 3 osoby – laureatkę i zdobywców dwóch wyróżnień.

 

Laureatką konkursu została mec. Anna Frankowska.

Mec. Anna Frankowska jest adwokatem amerykańskim i była długoletnim partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil. Od 2011 r. wspiera fundację Między Niebem a Ziemią, której celem jest pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Aktywnie uczestniczy m.in. w akcjach charytatywnych tej fundacji. Wspiera także pomocą prawną oraz finansową fundację „Nie lękajcie się” – zrzeszającej i wspierającej ofiary księży – pedofilów. Pomoc ta jest szeroka i obejmuje zarówno wsparcie w kwestiach prawnych, ale i szeroko pojęta działalność wynikającą z faktu, że Fundacja jest członkiem międzynarodowej organizacji Ending Clergy Abuse – prawniczka jest odpowiedzialna za kontakt z zagranicznymi instytucjami  – min. tłumaczy niezbędne dokumenty na język angielski i sporządza raporty mające na celu wsparcie działań organizacji. W 2018 roku była jedną z organizatorek zbiórki rzeczowej dla Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie. W wyniku zbiórki w domu, w którym mieści się organizacja zamontowano nowe okna i drzwi, dostarczono nowe kanapy i urządzono plac zabaw.

I Wyróżnienie

Laureatką I Wyróżnienia została mec. Paulina Kieszkowska-Knapik – adwokat, doradzająca przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych. Pro bono doradza organizacjom pacjentów, m.in. fundacji Alivia i Krajowemu Forum Chorób Rzadkich. W ostatnim czasie przed NSA wygrała prowadzone pro bono cztery sprawy dotyczące wydania zgody na refundację leków dopuszczonych do obrotu, ale niedostępnych na polskim rynku.

 

II Wyróżnienie

Drugie wyróżnienie otrzymał mec. Michał Wawrykiewicz – adwokat, który na co dzień specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, nieruchomości oraz inwestycji infrastrukturalnych. Jest współzałożycielem inicjatywy #Wolne Sądy działającej w obronie praworządności i aktywnie w niej uczestniczy. Reprezentuje sędziów w licznych postępowaniach związanych z praworządnością, także przed TSUE. Nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

 

Zwycięzcom gratulujemy!

Zachęcamy także do lektury wywiadu w „Rzeczpospolitej” z laureatką  – mec. Anną Frankowską.