Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Formularz zgłoszeniowy

Forma prawna organizacji*:

Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą*:

  

 

Czy organizacja jest organizacją pożytku publicznego*:

 

 


    
     

    Telefon*: 

Województwo*:

Dziedzina prawa*:

Jaki jest zakres oczekiwanej pomocy prawnej:

Czy sprawa jest lub może być związana z reprezentacją organizacji w sądzie:

 

  

Czy oczekiwane czynnosci w sprawie mają wymagany termin:

  

 

Informacje o osobie zgłaszającej sprawę

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie ogólnego opisu problemu prawnego w raporcie rocznym Centrum Pro Bono*: