Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik pro bono 2010