Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zasady współpracy z NGO

 1. Centrum Pro Bono przyjmuje sprawy zgłoszone wyłącznie przez organizacje pozarządowe.
 2. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić Centrum Pro Bono sprawę wymagającą pomocy kancelarii prawnej.
 3. Prawnicy z kancelarii prawnych są również zainteresowani prowadzeniem szkoleń prawnych, seminariów i wykładów, a także sporządzaniem ekspertyz prawnych.
 4. Centrum Pro Bono nie udziela porad prawnych. Pomoc prawną świadczą współpracujące z Centrum Pro Bono kancelarie prawne.
 5. Pomoc prawna udzielana za pośrednictwem Centrum Pro Bono jest bezpłatna.
 6. Zgłoszenie sprawy następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza on-line.
 7. Decyzja o przyjęciu danej sprawy należy do koordynatora Centrum Pro Bono.
 8. W przypadku przyjęcia przez Centrum Pro Bono Państwa sprawy, skontaktuje się z Państwem koordynatorka programu. Na tym etapie zostaną Państwo poproszeni o przesłanie drogą pocztową niezbędnych dokumentów.
 9. Po zakończeniu sprawy organizacja zobowiązuje się do wypełnienia ankiety jakości usług i odesłania jej na adres biuro@centrumprobono.pl.
 10. Centrum Pro Bono nie gwarantuje, że zgłoszona przez Państwa sprawa zostanie podjęta przez współpracujące z nami kancelarie, nawet jeżeli została zaakceptowana przez koordynatora programu.
 11. W przypadku niepodjęcia Państwa sprawy, koordynator Centrum Pro Bono postara się wskazać Państwu inną instytucję udzielającą bezpłatnej pomocy prawnej.
 12. Organizacja posiadająca stronę na portalu Facebook proszona jest o polubienie strony Centrum Pro Bono i upowszechnianiu informacji na temat jego istnienia.
 13. Centrum Pro Bono gwarantuje poufność informacji związanych z organizacją i sprawą. W formularzu zgłoszeniowym istnieje opcja zgody, na zamieszczanie ogólnego opisu sprawy w raporcie rocznym podsumowującym działalność Centrum Pro Bono.

Z trudnościami związanymi z wypełnieniem formularza prosimy zwracać się do koordynatorki Centrum Pro Bono, pisząc na adres biuro@centrumprobono.pl .

Centrum Pro Bono jest pierwszym tego typu programem w Polsce, w związku z czym gorąco Państwa zachęcamy do nadsyłania na adres biuro@centrumprobono.pl wszelkich uwag, pomysłów i komentarzy, które mogą nam pomóc udoskonalić ofertę Centrum Pro Bono .