Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

European Pro Bono Week

11 czerwca 2024

Tegoroczna edycja European Pro Bono Week odbywa się w tym tygodniu.  W ostatni poniedziałek, 10 czerwca, wraz z kancelarią GIDE zorganizowaliśmy 23. spotkanie Pro Bono Roundtable oraz szkolenie dla NGO z kluczowych zagadnień w polskim i europejskim procesie legislacyjnym. 

Pro Bono Roundtable

Na początku zaprezentowaliśmy aktualną działalność Centrum Pro Bono. Następnie zaproszeni prawnicy pokrótce przedstawili trwające projekty pro bono w każdej kancelarii. 

Gościem spotkania był Piotr Todys z Fundacji TUS, która zajmuje się dostarczaniem osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. Pan Prezes opowiadał o działaniach Fundacji i o pomysłach, które realizują. Poruszane tematy były niezwykle ciekawe. Jednym z nich było prowadzenie audytów  miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Co najbardziej zaskoczyło resztę rozmówców, było to, że działania, które prowadzi Fundacja dotyczą wszystkich, bez względu na niepełnosprawność. Mamy nadzieję, że poniedziałkowe spotkanie pozwoli na zawiązanie stałej współpracy z kancelariami i Fundacją w ramach Centrum Pro Bono. 

Szkolenie dla NGO

Chwilę po zakończeniu Pro Bono Roundtable mec. Joanna Jasiewicz przeprowadziłą szkolenie dla organizacji pozarządowych pod tytułem: „NGO w procesie tworzenia prawa – kluczowe zagadnienia w polskim i europejskim procesie legislacyjnym”. Mamy nadzieję, że szkolenie okaże się przydatne. Planujemy kolejne spotkania, jeśli są Państwa zainteresowani jakimś konkretnym zagadnieniem zachęcamy do pisania do nas na adres: biuro@centrumprobono.pl