Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Wykład o prawie dla organizacji pozarządowych

8 listopada 2007
6 listopada 2007 r. odbył się pierwszy z cyklu wykładów o prawie, adresowanych do osób zaangażowanych w działalność społeczną zorganizowany przez Centrum Pro Bono oraz Katedrę Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykład otworzył cykl spotkań prawników i ekspertów współpracujących z Centrum Pro Bono ze środowiskiem działaczy organizacji pozarządowych. Wykłady poświęcone będą problemom prawnym występującym w działalności organizacji trzeciego sektora.

Spotkanie podzielone zostało na trzy części. Pierwszą z nich stanowiła prezentacja dra Piotra Zapadki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. zarządzania ryzykiem prawnym w organizacjach pozarządowych. Następnie mecenas Mateusz Grabiec z Kancelarii Prawnej Baker McKenzie na przykładzie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przedstawił sytuację, w której nieznajomość prawa, pośpiech oraz niedbalstwo mogą prowadzić do nieumyślnego popełnienia przestępstwa. Natomiast w części trzeciej wykładu prof. Artur Nowak – Far zilustrował korzyści płynące ze znajomości swoich praw poprzez omówienie sytuacji, w której organizacja korzystająca ze środków Unii Europejskiej kontrolowana jest przez krajowe lub europejskie organy kontroli. Profesor Artur Nowak – Far ogólnie omówił procedury, kompetencje organu kontrolującego oraz prawa kontrolowanej organizacji.


Zobacz materiał ze szkolenia >

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami z dwóch innych szkoleń:

Mecenas Marcin Maruta, Kancelaria Maruta i Wspólnicy, Świat umów, czyli jak tworzyć nową rzeczywistość prawną >

Mecenas Roman Bieda, Kancelaria Maruta i Wspólnicy, Ochrona danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych >