Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Nasza publikacja – Działalność pro bono w Polsce – Kancelarie prawne na rzecz organizacji pozarządowych

1 stycznia 2008

018

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowanie dotyczące działalności kancelarii prawnych w zakresie świadczenia pomocy prawnej pro bono w Polsce.

Pierwsza część opracowania ogólnie przedstawia sytuację organizacji pozarządowych w Polsce i odpowiada na podstawowe pytania, czym są organizacje pozarządowe,  jakie akty prawne regulują ich działalność oraz sygnalizuje w jakich obszarach działalności pomoc prawna jest im najbardziej potrzebna. W drugiej części na podstawie wywiadów z przedstawicielami 15 organizacji pozarządowych szczegółowo analizujemy ich potrzeby prawne oraz dotychczasowe doświadczenia korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Trzecią część stanowi próba przedstawienia stanowiska, opinii i planów polskich kancelarii prawnych wobec działalności pro bono.

NASZA PUBLIKACJA – DZIALALNOSC PRO BONO W POLSCE – KANCELARIE PRAWNE NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZADOWYCH>>>