Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Spotkanie o działalności pro bono w Pradze

11 marca 2008

017

11 marca br. w Pradze odbyło się spotkanie nt. rozwoju działalności pro bono w Republice Czeskiej. Spotkanie miało charakter okrągłego stołu i uroczyście otworzył je ambasador Stanów Zjednoczonych. W dyskusji, która wywiązała w trakcie spotkania głos zabrali  obecni przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz prawnicy reprezentujący czeskie kancelarie prawne. Następnie organizatorzy zaprezentowali projekt budowy ośrodka pośredniczącego w bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi – rozwiązania wzorowanego na modelu węgierskiego clearinghouse i polskiego Centrum Pro Bono. Centrum Pro Bono reprezentowali Filip Czernickie i Julia Kluczyńska. Okrągły stół został zorganizowany przez Stowarzyszenie Prawników na rzecz Interesu Publicznego (Public Interest Lawyers Association) oraz Ligę Praw Człowieka (League of Human Rights).