Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Warsztat o prawie cywilnym dla organizacji pozarządowych: Świat umów, czyli jak tworzyć nową rzeczywistość prawną

25 kwietnia 2008

016

W dniu 23 kwietnia w godz. 9-13 odbył się warsztat z zakresu  prawa cywilnego pt. Świat umów, czyli jak tworzyć nową rzeczywistość prawną. Warszat został zorganizowany przez Centrum Pro Bono oraz krakowską kancelarię prawną Kuczek Maruta i Wspólnicy. Warsztat poprowadził mecenas Marcin Maruta, który opowiedział o praktycznych aspektach zawierania umów, najczęstszych błędach, formach umów, aneksach, interpretacji umów i skutkach ich niewykonania.


Zobacz materiał ze szkolenia z fomacie power point >

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z dwóch pozostałych szkoleń:

Mecenas Roman Bieda, Kancelaria Maruta i Wspólnicy, Ochrona danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych >

Prof. Nowak – Far, Mec. Mateusz Grabiec, dr Piotr Zapadka, Działalności organizacji non-profit w świetle prawa karnego>>>
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować  Instytutowi Spraw Publicznych za bezpłatne użyczenie sali konferencyjnej.