Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelaria Hogan & Hartson wyróżniona za pomoc organizacjom non-profit

16 maja 2008

015

W kwietniu redakcja dziennika Rzeczpospolita ogłosiła już już po raz kolejny ranking polskich kancelarii prawnych. Nowością tegorocznej edycji było przyznanie wyróżnienia za działalnośc pro publico bono. Wyróżnienie otrzymało warszawskie biuro kancelarii Hogan & Hartson.

Działalność tej kancelarii zwróciła uwagę redakcji z co najmniej dwóch względów – wieloletniej współpracy z organizacjami non profit oraz bardzo dynamicznego rozwinięcia programu pro bono w ostatnich dwóch latach.

Kancelaria Hogan & Hartson już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła trwającą do dziś współpracę z Fundacją Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej oraz Fundacją Talizman. W 2007 r. kancelaria zaangażowała się w działalność Federacji Organizacji Pozarządowych Mazowia i za jej pośrednictwem na bieżąco konsultuje 46 organizacji non-profit zrzeszonych w federacji. Opieka prawna nad tymi organizacjami obejmuje m.in. bieżącą pomoc w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych, projektowanie umów a także konsultacje z zakresu prawa pracy oraz prawa podatkowego.

Kancelaria Hogan & Hartson współpracuje z Centrum Pro Bono od samego początku jego budowy. Największym projektem dotychczas zrealizowanym przez kancelarię w ramach Centrum Pro Bono było przeprowadzenie na prośbę siostry Małgorzaty Chmielewskiej due diligence (audytu prawnego) w prowadzonej przez nią Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Hogan & Hartson uczestniczy również w Programie Spraw Precedensowych prowadzonym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Kancelaria pomaga też osobom fizycznym, w imieniu których prowadzi m.in. sprawy sądowe przeciwko ZUS oraz ZAiKS.

Zespół pro bono kancelarii tworzą adwokat Agnieszka Tarnacka – SucheckaJan Kaczmarczyk Bartosz Karolczyk.