Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Wykład o ochronie danych osobowych w organizacjach non-profit

20 września 2008
Centrum Pro Bono we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych Mazowia zorganizowały trzeci  już z serii wykładów o prawie adresowanych do organizacji pozarządowych.

Tematem wykładu była Ochrona danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych a spotkanie poprowadził mec. Roman Bieda, ekspert z krakowskiej kancelarii Kuczek Maruta i Wspólnicy.

Wykład odbył się w dniu 18 września w ramach Mazowieckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Ze względu na znaczną liczbę chętnych, którzy nie mogli wziąć udziału w wykładzie z powodu braku miejsc w sali, powtórzyliśmy wykład w dniu 29 września.


Zobacz materiał ze szkolenia z fomacie power point >

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z dwóch pozostałych szkoleń:

Mecenas Marcin Maruta, Kancelaria Maruta i Wspólnicy,  Świat umów, czyli jak tworzyć nową rzeczywistość prawną >

Prof. Artur Nowak – Far, Dr Piotr Zapadka, Mecenas Mateusz Grabiec , wykład obejmujący zarządzania ryzykiem prawnym w organizacjach pozarządowych, korzyści ze znajomości prawa oraz niebezpieczeństwa popełnienia przestępstw. Opracowanie >