Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Trwa ostatni etap prac grupy eksperckiej przygotowującej projekt nowelizacji ustawy o VAT w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej

23 września 2008

Dobiegają końca prace eksperckiej grupy zajmującej się przygotowaniem konkretnych propozycji zmian legislacyjnych w zakresie podatku VAT od  pomocy prawnej pro bono. Nieformalna grupa ekspertów reprezentujących  16 największe polskie kancelarie powstała z inicjatywy Centrum Pro Bono w marcu br. Zwieńczeniem prac grupy będzie projekt nowelizacji ustawy VAT,
który Centrum Pro Bono zaprezentuje Ministerstwu Finansów i Komisji  Sejmowej Przyjazne Państwo jesienią. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować  następującym osobom za szczególnie aktywny udział pracach grupy:

013

  • Pani Mecenas Dorota Szubielska – Chadbourne & Park
  • Pan Mecenas Cezary Przygodzki – Ernst & Young
  • Pan Mecenas Robert Krasnodębski – Weil, Gotshal& Manges
  • Pan Mecenas Piotr Karwat – Leśnodorski, Ślusarek i wspólnicy
  • Pan Mecenas Marcin Panek – White & Case