Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Centrum Pro Bono laureatem konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

30 listopada 2008

011

Centrum Pro Bono zostało wyróżnione w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najciekawszą inicjatywę społeczną adresowaną do świata biznesu. W nagrodę laureaci otrzymali prawo prezentacji swoich projektów na ogólnopolskich targach dobrych praktyk CSR, które odbyły się w dniach 28-29 października w Warszawie. Zespół Centrum Pro Bono udzielał informacji o projekcie oraz zaangażowaniu 15 firm prawniczych, z którymi współpracuje.