Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Raport z działalności w 2008 r.

22 stycznia 2009

Zapraszamy do lektury raportu z naszej działalności w 2008 r., w którym szczegółowo opisujemy bezpłatną pomoc prawną udzieloną za naszym pośrednicwem przez współpracujące z nami kancelarie.

010