Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Trzy nowe kancelarie

12 lutego 2009

W styczniu do grupy 15 firm prawniczych współpracujących z Centrum Pro Bono dołączyły trzy kancelarie: Kancelaria Rachelski i Wspólnicy,Kancelaria Krassowski oraz Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto. Kancelaria prawnicza Rachelski i Wspólnicy w ramach współpracy z Centrum Pro Bono podjęła się już doradztwa Fundacji Ja Kobieta w zakresie konsultacji umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją a znanym wydawnictwem. Kancelaria Krassowski doradzi Stowarzyszeniu Nigdy Więcej w zakresie procedury, za pomocą której Stowarzysznie będzie mogło zgłaszać do prokuratury przypadki propogowania rasizmu, ksenofobii i nietolerancji w internecie. Natomiast, kancelaria prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto przystąpiła do Centrum Pro Bono z wieloletnim doświadczniem współpracy z Programem Spraw Precedensowychprowadzonym przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

009