Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych

14 kwietnia 2009

007

Centrum Pro Bono organizuje również wykłady i warsztaty poświęcone problemom prawnym występującym w działalności organizacji pozarządowych. Spotkania prowadzone są przez prawników z kancelarii prawnych współpracujących z Centrum Pro Bono.

Zaproszamy do pobrania materiałów i prezentacji powstałych na potrzeby naszych szkoleń:

Mecenas Marcin Maruta, Kancelaria Maruta i Wspólnicy, Prawo autorskie w działalnosci organizaci non-profit >

Mecenas Marcin Maruta, Kancelaria Maruta i Wspólnicy, Świat umów, czyli jak tworzyć nową rzeczywistość prawną >

Mecenas Michał Prochwicz, Kancelaria Krassowski, Odpowiedzialność członków zarządów organizacji pozarządowych >

Mecenas Roman Bieda, Kancelaria Maruta i Wspólnicy, Ochrona danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych >
Prof. Artur Nowak – Far, Dr Piotr Zapadka, Mecenas Mateusz Grabiec , wykład obejmujący zarządzania ryzykiem prawnym w organizacjach pozarządowych, korzyści ze znajomości prawa oraz niebezpieczeństwa popełnienia przestępstw. Opracowanie >