Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelaria Clifford Chance wyróżniona za analizy prawne dla organizacji pozarządowych

28 maja 2009

W tym roku już po raz drugi redakcja dziennika Rzeczpospolita przyznała wyróżnienie  dla kancelarii zaangażowanej w działalność pro bono. Otrzymało je warszawskie biuro  Clifford Chance. Gratulujemy!

Program pro bono kancelarii Clifford Chance opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest stała współpraca  z Programem Spraw Precedensowych prowadzonym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prawnicy kancelarii uczestniczą w czterech postępowaniach sądowych prowadzonych przez fundację, z których najgłośniejszym jest  sprawa dziewięciu asesorów, których prezydent RP nie powołał na stanowisko sędziego mimo pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Drugą płaszczyzną działalności społecznej  kancelarii jest współpraca z programem Centrum Pro Bono. W tym względzie szczególne znaczenie ma współpraca  z Fundacją Talizman przy projekcie wspierania małych szkół wiejskich prowadzonych przez mieszkańców. O randze tego przedsięwzięcia świadczy również liczba takich inicjatyw — ok. 350 szkół w Polsce.

Trzecią natomiast dziedziną  zaangażowania pro bono kancelarii,  która przesądziła o przyznaniu wyróżnienia właśnie jej jest bardzo rozbudowany program badawczy. Prawnicy warszawskiego biura Clifford Chance przygotowali w 2008 r. nieodpłatne analizy prawnoporównawcze z zakresu partnerstwa publiczno–prywatnego, regulacji w zakresie konfliktu interesów, zasad gospodarowania nieruchomościami przez podmioty publiczne oraz prawnych aspektów naruszeń praw człowieka przez podmioty gospodarcze. Kancelaria szacuje, że w 2008 r. jej prawnicy poświęcili na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej ok. 700 godzin. Program pro bono kancelarii prowadzą mec. Bartosz Krużewski i Pani Katarzyna Szymielewicz.