Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kampania legislacyjna na rzecz zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej

24 czerwca 2009

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych prowadząca Centrum Pro Bono już od 5 lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia dostępu osób najuboższych do profesjonalnej pomocy prawnej. Niestety w procesie popularyzacji działalności pro bono wciąż napotykamy na niezwykle istotną przeszkodę w postaci obowiązku odprowadzania podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej.

Z powyższych względów Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zaprosiła do współpracy 16 ekspertów prawa podatkowego, których poprosiliśmy o diagnozę i propozycję zmian w zakresie opodatkowania bezpłatnej pomocy prawnej.

Zapraszamy do pobrania materiałów >

Nad projektem pracowali: Pan Mecenas Robert Krasnodębski – Weil, Gotshal & Manges,  Pan Mecenas Cezary Przygodzki – Ernst & Young, Pan Mecenas Marcin Żuk – Gide Loyrette Nouel, Pani Mecenas Dorota Szubielska – Chadbourne & Parke,Pan Mecenas Piotr Karwat – Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy a powstały projekt został przesłany do konsultacji pozostałym 11 ekspertom.

Dla powstałego projektu udało nam się uzyskać oficjalne poparcie środowiska prawniczego – Krajowej Rady Radców Prawnych iNaczelnej Rady Adwokackiej oraz środowiska pozarządowego, w szczególności Fundacji im. Stefana BatoregoHelsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaOgólnopolskiej Federacji Organizacji PozarządowychFederacji Organizacji Służebnych Maziowia, Związku Biur Porad Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Od września 2008 r. projekt jest przedmiotem rozważań posłów – członków Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Niestety ze względu na nieugięte oraz naszym zdaniem nieuzasadnione stanowisko Ministerstwa Finansów niestety nie wiadomo jeszcze, czy posłowie poprą projekt i przekażą go do dalszych prac.

Materiały do pobrania:

1. Projekt – wersja przekazana Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo >

2. Opinie Biura Analiz Sejmowych >

3. Projekt po zmianach >

4. Opinia Biura Analiz Sejmowych do projektu po zmianach

5. Wstępna opinia Sejmowego Biura Legislacji >

6. Rozszerzona opinia Sejmowego Biura Legislacji >

7. Opinia MF – czerwiec 2009 >

< powrót do aktualności