Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelaria Salans podjęła się prowadzenia dwóch nowych spraw

16 sierpnia 2009

Kancelaria Salans podjęła się prowadzenia dwóch nowych spraw. Prawnicy Kancelarii – Pan Marek Niedużak oraz Pani Mecenas Agnieszka Wardak pomogą Fundacji dla zwierząt Argos od pięciu lat monitorującej problem bezdomnych zwierząt. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Fundacja wszczyna postępowania karne i administracyjne. W zakresie tych postępowań prawnicy Kancelarii Salans będą doradzać zespołowi Fundacji.

Kancelaria pomoże również Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  w zakresie interpretacji zapisów wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz ocenie skutków tej ustawy dla fundacji i stowarzyszeń.