Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Fundacja Vis Maior otrzymała pomoc prawną od Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

1 września 2009

Prawnicy Kancelarii Rachelski i Wspólnicy pomagają Fundacji Vis Maior z Warszawy. Fundacja zajmuje się wpieraniem osób niewidomych i zbiera fundusze na szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych. Wyszkolenia jednego psa przewodnika trwa około 1,5 roku a szacunkowy koszt wynosi około 15 000 zł. Z tego względu Fundacja planuje wprowadzenie systemu umożliwiającego przekazywanie darowizn finansowych za pośrednictwem strony internetowej Fundacji. Związana jest z tym jednak skomplikowana umowa cywilnoprawna z operatorem systemu, której brzmienie konsultuje Pan Andrzej Kostiw.

Osoby i firmy gotowe finansowo wesprzeć program szkolenia psów przewodników zapraszamy na stronę fundacji Vis Maior:http://fundacjavismaior.com/