Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelaria Krassowski przygotowała wykład o odpowiedzialności członków zarządów fundacji i stowarzyszeń

7 września 2009

005

Wykład odbył się 4 września w godz. 14-16  w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie a jego tematem była odpowiedzialność prawna i finansowa członków zarządów organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzili Pan Michał Prochwicz i Pani Katarzyna Kaźmierska – prawnicy z Kancelarii Krassowski, którzy za pośrednictwem Centrum Pro Bono bezpłatnie pomagają fundacjom i stowarzyszeniom.

Wykłady organizuje Centrum Pro Bono oraz Federacja MAZOWIAzrzeszającą ponad 40 organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza.

Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania materiałów z dotychczas przeprowadzonych szkoleń dostępnych na stroniehttp://www.centrumprobono.pl/aktualnosc/25  oraz do korzystania z bezpłatnego doradztwa najlepszych kancelarii prawnych za pośrednictwm Centrum Pro Bono.