Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Dwie nowe sprawy z zakresu praw autorskich podjęte przez kancelarię Clifford Chance

21 września 2009

Kancelaria Clifford Chance zaangażowała się w dwa nowe projekty pro bono. Kancelaria bezpłatnie doradzą Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Obie sprawy prowadzi Pan Maciej Zwoliński.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi program Patrz i zmieniaj. Jest to projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne. Do udziału w nim zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z całej Polski. W ramach projektu nauczyciele prowadzą na podstawie filmów zajęcia o globalnych współzależnościach, uczniowie zakładają kluby filmowe i prowadzą działania informacyjne. Prawnicy Kancelarii Clifford Chance doradzą Fundacji w zakresie prawnych możliwości udostępnienia powstałych materiałów innym organizacjom pozarządowym.

Natomiast współpraca z Fundacją Inicjatyw-Społeczno Ekonomicznychpolega na wskazaniu przez prawników Kancelarii najwłaściwszych wzorów umów zlecenia i o dzieło podpisywanych ze współpracownikami Fundacji. Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych (w skrócie FISE) prowadzi działalność na rzecz wzmocnienia polskiego rynku pracy i rozwoju zawodowego osób w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Obejmuje to również działalność badawczą i naukową i w tym zakresie Fundacja ma liczną grupą współpracowników i autorów.