Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych G. Morawska-Stanecka M. Stańko z Katowic dołączyła do grupy 20 kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono

28 września 2009

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie, bogate doświadczenie we wszechstronnej obsłudze podmiotów gospodarczych ale też chętnie angażuje się w inicjatywy charytatywne. Działalność pro bono Kancelarii dotychczas polegała na systematycznym udzielaniu bezpłatnych porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Katowic. We
wrześniu Kancelaria zdecydowała się rozbudować swoją działalność pro bono o pomoc dla fundacji i stowarzyszeń i z tego względu przystąpiła do Centrum Pro Bono. Obszarem szczególnego zainteresowania prawników Kancelarii są kwestie prawne związane z nieruchomościami.