Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Doradztwo Kancelarii Peter Nielsen & Partners dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Stowarzyszenia CIS i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

5 października 2009

Kancelaria Peter Nielsen & Partners pomogła Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” Fundacja realizuje projekty w Afryce m.in. ze środków Programu Polskiej Pomocy 2009 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. W ramach jednego z projektów, Fundacja zobowiązana jest do produkcji filmu dokumentalnego dotyczącego życia dzieci w krajach rozwijających się. Pani Małgorzata Lewandowska – prawnik Kancelarii Peter Nielsen & Partners doradzała Fundacji w zakresie rozwiązania kwestii związanych z produkcją tego filmu oraz przygotowała projekty umów ze współpracownikami. Pani Małgorzata Lewandowska podjęła też w imieniu Kancelarii sprawę zgłoszoną przez Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Społecznych” z Gliwic dotycząca problemów związanych z interpretacją umowy grantowej. Natomiast Pan Lech Gniady z Kancelarii Peter Nielsen & Partners doradził Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem bazy danych osobowych jej członków.

004