Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelaria Skoczyński, Wachowiak, Strykowski poprowadzi dwie nowe sprawy

30 października 2009

Kancelaria bezpłatnie doradzi Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej iKlubowi Strzelectwa Sportowego Obrońca. W pierwszej z tych dwóch spraw Pani Mecenas Karolina Osowska Baranowska pomaga Fundacji w zakresie możliwości poszerzenia finansowej współpracy z instytucjami publicznymi (nie tylko w oparciu o ustawę działalności pożytku publicznego ale również prawa zamówień publicznych).  Celem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej jest podnoszenie poziomu edukacji w Polsce m.in. poprzez prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Natomiast Pan Filip Siwek pomaga Klubowi Strzelectwa Sportowego Obrońca z Troszyna w zakresie analizy przepisów podatkowych związanych z użytkowaniem strzelnicy sportowej. Klub prowadzi działalność związaną z promocją kultury fizycznej, w szczególności strzelectwa i pielęgnowaniem kultury narodowej i regionalnej.

Wcześniej Kancelaria udzieliła nieodpłatnej pomocy prawnejStowarzyszeniu Krusznia z Krasnopola w zakresie możliwości publikowania pism urzędowych na stronach Stowarzyszenia oraz Klubowi Inteligencji Katolickiej w sprawie likwidacji należącej do Klubu spółki prawa handlowego. Tym dwóm organizacjom pomogła Pani Magdalena Woźniak.

003