Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zaproszenie na wykład o prawie autorskim w codziennej działalności organizacji pozarządowych

10 listopada 2009

Centrum Pro Bono, Federacja MAZOWIA i Kancelaria Maruta i Wspólnicy zapraszają na kolejny z serii wykładów o prawie adresowanych do osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych.

Wykład odbędzie się 19 listopada (czwartek) w godz. 10-12.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych Szpitalna, ul Szpitalna 5 lok. 5 a jego tematem będzie prawo autorskie w kontekście codziennej działalności organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzi Mecenas Marcin Maruta, znany już Państwu z wykładu o umowach cywilnoprawnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy również do pobrania materiałów z poprzednich szkoleń dostępnych na stroniehttp://www.centrumprobono.pl/aktualnosc/25  oraz do korzystania z bezpłatnego doradztwa najlepszych kancelarii prawnych za pośrednictwem Centrum Pro Bono.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 16 listopada pisząc na adres e-mail biuro@centrumprobono.pl