Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Ekologia i etyczne traktowanie zwierząt – Gide Loyrette Nouel rozwija program pro bono

18 listopada 2009

Kancelaria Gide Loyrette Nouel podjęła trzy nowe sprawy dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt. Sprawy zgłosiła Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva! Fundacja prowadzi kampanie informacyjne, propaguje  etyczne traktowanie zwierząt i zapewnia pomoc rzeczową dla schronisk. Prawniczka Kancelarii – Pani Alicja Lidzińska pomaga Fundacji w przygotowaniu zawiadomień do prokuratora w sprawie znęcania się nad zwierzętami oraz opracowuje dla Fundacji  dwie opinie prawne, z których jedna dotyczy cywilnoprawnych aspektów darowizn dokonywanych na rzecz Fundacji.

Program pro bono Kancelarii GLN koncentruje się na sprawach z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, przy czym prawnicy Kancelarii pomagają również organizacjom o innym profilu działalności. Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II (Wcześniej Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej) korzysta z doradztwa Pani Mecenas Małgorzaty Wojtkiewicz-Kabut w zakresie przygotowanie umów z prelegentami i autorami tekstów a Pani Mecenas Karolina Piotrowska-Andryszczyk oraz Pani Mecenas Hanna Ławrynowicz doradzają Fundacji Mleko Mamy w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Program pro bono Kancelarii Gide Loyrette Nouel koordynowany jest przezPanią Katarzynę Buczkiewicz.