Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Czy prawnicy pomagają najuboższym? – rusza VI edycja konkursu Prawnik Pro Bono Roku

28 listopada 2009

Bogumił Jopkiewicz, niewidomy adwokat z Kielc, nie zważając na swoje kalectwo i związane z tym trudności działa charytatywnie w stowarzyszeniu „Nadzieje Rodzinie” i udziela bezpłatnych porad prawnych ubogiej ludności przy Caritas diecezji Kieleckiej. Maria Sawicka, dziś 80-letnia adwokat z Łodzi – laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu Prawnik Pro Bono, już przeszło 50 lat bezpłatnie doradza najuboższym, w tym przede wszystkim kobietom w nieplanowanej ciąży. O Marii Sawickiej pisano również, gdy rozdała potrzebującym nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa a fiskus zażądał zapłaty podatku.

Staramy się dotrzeć do takich osób i nagradzając je pokazywać ich postawy całemu środowisku prawniczemu jako wzór. Konkurs Prawnik Pro Bono organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. W skład kapituły konkursu wchodzi m.in. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości, dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll – były Rzecznik Praw Obywatelskich oraz laureaci poprzednich edycji. Corocznie odbywa się uroczysta gala podczas której członkowie kapituły konkursu osobiście wręczają  statuetki laureatom oraz przedstawiany jest ranking kancelarii prawniczych przeprowadzany przez dziennik Rzeczpospolita.

Zwracamy się z apelem o nadsyłanie zgłoszeń osób które w Państwa mniemaniu zasługują na tytuł Prawnika Pro Bono. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą pocztową na adres Fundacji do 31 stycznia 2009 r. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono.

Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność. Zapraszamy do przesyłania nominacji!

Zapraszamy również do zapoznania się z profilami prawników nagrodzonych w poprzednich edycjach >>>

Konkurs organizowany jest przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik Rzeczpospolata. Partnerem medialnym konkursu jest POLSAT NEWS.

012