Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Trwa VII edycja konkursu Prawnik Pro Bono Roku – zapraszamy do przesyłania nominacji!

20 stycznia 2010

Prof. Zbigniew Hołda, wieloletni współpracownik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – laureat Konkursu Prawnik Pro Bono Roku 2009. Maria Sawicka, dziś 80-letnia adwokat z Łodzi – laureatka nagrody Prawnik Pro Bono 2008, już przeszło 50 lat bezpłatnie doradza najuboższym, w tym przede wszystkim kobietom w nieplanowanej ciąży. O Marii Sawickiej pisano również, gdy rozdała potrzebującym nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa a fiskus zażądał zapłaty podatku. Bogumił Jopkiewicz – niewidomy adwokat z Kielc, nie zważając na swoje kalectwo i związane z tym trudności działa charytatywnie w stowarzyszeniu „Nadzieje Rodzinie” i udziela bezpłatnych porad prawnych ubogiej ludności przy Caritas diecezji Kieleckiej. Staramy się dotrzeć do takich osób i nagradzając je pokazywać ich postawy całemu środowisku prawniczemu.

Konkurs Prawnik Pro Bono organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. W skład kapituły konkursu wchodzi m.in. dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll – były Rzecznik Praw Obywatelskich oraz laureaci poprzednich edycji. Corocznie odbywa się uroczysta gala podczas której członkowie kapituły konkursu osobiście wręczają  statuetki laureatom oraz przedstawiany jest ranking kancelarii prawniczych przeprowadzany przez dziennik Rzeczpospolita.

Zwracamy się z apelem o nadsyłanie zgłoszeń osób które w Państwa mniemaniu zasługują na tytuł Prawnika Pro Bono. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą pocztową na adres Fundacji do 15 lutego 2010 r.Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono.

Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność. Zapraszamy do przesyłania nominacji!

Zapraszamy również do zapoznania się z profilami prawników nagrodzonych w poprzednich edycjach >>>

Konkurs organizowany jest przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.