Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Rekordowa liczba spraw podjętych przez kancelarie w styczniu i w lutym

24 lutego 2010

W styczniu i w lutym kancelarie podjęły za pośrednictwem Centrum Pro Bono aż 15 spraw pro bono. W tym czasie współpracę z Centrum rozpoczęły też cztery nowe kancelarie: Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i WspólnicyKancelaria Radcy Prawnego Jacka Świecy oraz dwa warszawskie biura kancelarii międzynarodowych – Baker Mc Kenzieoraz Norton Rose.  Pani Joanna Jasiewicz z Kancelarii Baker McKenzie podjęła współpracę z Fundacją Argos w zakresie przeciwdziałania niegospodarności podczas wydatkowania przez gminy środków publicznych na odławianie i ochronę  zwierząt. Celem doraźnym postępowań jest zmiana lokalnej praktyki, zaś strategicznym – nowelizacja prawa ochrony zwierząt. Elementem współpracy Fundacji z Kancelarią będzie prowadzenie postępowania sądowego o znaczeniu strategicznym. Natomiast Kancelaria Norton Rose prawnie wspiera Radomskie Towarzystwo Dobroczynnościprzygotowując ekspertyzę na temat obowiązków podatkowych osób korzystających ze wsparcia tej organizacji. Kancelaria Piszcz, Norek i Wspólnicy doradza Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo planującej stworzenie funduszu socjalnego dla pracowników Fundacji.

Kancelarią, która podjęła się największej liczby spraw w okresie od 1 stycznia do 15 lutego jest Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Świecy. Mecenas Jacek Świeca doradza Fundacji Inna Przestrzeń w zakresie przygotowania odpowiednich zapisów w umowie z instytucją wdrażającą programy unijne. Pomaga również Fundacji Dobro Powraca działającej na rzecz osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz Stowarzyszeniu „Chór Viribus Unitis”.

Z pomocy Centrum Pro Bono i współpracujących z nim kancelarii skorzystały również:

Organizacja, która korzysta z pomocy Kancelaria prowadząca sprawę Zakres sprawy
Fundacja Liga Kobiet Polskich – oddział w Ostrołęce Kancelaria Gide Loyrette Nouel Przygotowanie memorandum nt. konsekwencji nowelizacji ustawy o finansach publicznych dla fundacji.
Stowarzyszenie Monety Kancelaria Peter Nielsen & Partners Wyjaśnienie stanu prawnego budynku szkoły znajdującego się na terenie gminy i podjęcie dalszych kroków, które umożliwią jego renowację.
Stowarzyszenie Bardziej Kochani Kancelaria Maruta i Wspólnicy Przygotowanie propozycji zapisów w umowach z podopiecznymi Stowarzyszenia korzystającymi ze środków uzyskanych w ramach kampanii 1%.
Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland Kancelaria Maruta i Wspólnicy Wyjaśnienie kwestii własności domeny internetowej.
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sprawdzenie formularza dotyczącego zgłoszenia bazy danych do GIODO

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Kancelaria Krassowski Przygotowanie memorandum nt. pomocy publicznej w kontekście działalności przedsiębiorstw społecznych. 
Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Kancelaria Gabriela Morawska – Stanecka, Marek Stańko Pomoc w przeprowadzeniu procedury zastrzeżenia logo i nazwy Fundacji.
Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych KancelariaClifford Chance Doradztwo podopiecznym Fundacji – osobom uczestniczącym w cyklu szkoleń dla przedsiębiorców społecznych w zakresie prawa autorskiego.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelaria Weil Gotshal & Manges oraz Kancelaria Maruta i Wspólnicy Przygotowanie memorandum dotyczącego prawnych aspektów funkcjonowania zarządów fundacji i stowarzyszeń oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Powstałe materiały zostaną wykorzystane w publikacji, którą planuje wydać Fundacja.