Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Krakowskie kancelarie rozwijają działalność pro bono

6 maja 2010

Z Centrum Pro Bono współpracuje już pięć kancelarii z Krakowa!

Grono współpracujących z Centrum Pro Bono powiększyło właśnie 4 kancelarie z Krakowa. Dołączyły do nas: Kancelaria Foryś Wojciechowski,Kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher WypiórKancelaria Łatała i Wspólnicy oraz Kancelaria T.Studnicki, K.Płeszka, Z.Ćwiąkalski, J.Górski. Centrum Pro Bono już od dwóch lat współpracuje krakowską Kancelarią Maruta i Wspólnicy.

Nowe sprawy pro bono

Kancelarie podjęły już pierwsze sprawy pro bono. Bezpłatną pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych Fundacja Herosi otrzymała od Kancelarii Foryś Wojciechowski. Fundacja Herosi promuje ideę pomagania innym, szczególnie dzieciom chorym, niepełnosprawnym i osobom zagrożonym patologią społeczną. Z pomocy prawnej pro bono skorzystał również Komitet Obywatelski na Rzecz Przejrzystości w Polityce Kulturalnej Miasta Krakowa, któremu pomocy prawnej udzieliła Kancelaria Łatała i Wspólnicy. Komitet został zawiązany na rzecz dbania o transparencję polityki kulturalnej Miasta Krakowa wobec sztuk wizualnych. Zgłoszona sprawa dotyczyła treści ogłoszonego właśnie konkursu na dyrektora galerii sztuki współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Powstało pytanie o o zasadność i kompletność warunków przystąpienia do konkursu.

Natomiast Kancelaria T.Studnicki, K.Płeszka, Z.Ćwiąkalski, J.Górski udzieliła wsparcia Fundacji Świat Dzieciom w zakresie próby uzyskania odszkodowania od firmy, która naraziła Fundację na znaczne straty. Celem Fundacji Świat Dzieciom jest wdrożenie programu „Serce na start”, który nauczy dzieci umiejętności ratowania ludzkiego życia, a także pozwoli na przełamywanie barier i strachu wobec drugiego człowieka.

W pomoc fundacjom i stowarzyszeniom świadczoną za pośrednictwem Centrum Pro Bono włączyła się również Kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, która bezpłatnie przygotowuje ekspertyzę prawną dlaFundacji Greenpeace Polska w zakresie prawnych regulacji dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie.

Centrum Pro Bono już od dwóch lat współpracuje krakowską Kancelarią Maruta i Wspólnicy, która obecnie prowadzi aż trzy sprawy pro bono na rzecz Fundacji Ashoka oraz dwóch krakowskich organizacji pozarządowych – Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznychoraz Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.