Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Kancelarie wrocławskie poprowadziły osiem nowych spraw pro bono

30 czerwca 2010

Grono współpracujących z Centrum Pro Bono tworzy 8 kancelarii z Wrocławia:

Kancelaria BSO Prawo&Podatki

Kancelaria prawna Budnik Posnow i Partnerzy

Kancelaria prawna CWW 

Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris

Kancelaria adwokacka Agnieszka Kluszczyńska

Kancelaria adwokacka Joanna Sierczyńska – Mierzwa

Kancelaria prawna Marcin Zatorski

Organizacje mogą również liczyć na wsparcie prawne wrocławskiego biuraKancelarii Wierzbowski Eversheds, która działa w programie Centrum Pro Bono od 2008 roku.

Komu pomogliśmy? – sprawy pro bono podjęte w maju i czerwcu

Bezpłatną pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych uzyskało nowo powstające Stowarzyszenie Tajemnica z Oleśnicy od Kancelarii prawnej Marcina Zatorskiego. Stowarzyszenie planuje prowadzić działalność edukacyjną  i kulturalną, w szczególności poprzez inicjowanie i udział w różnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci i młodzieży. Mecenas Marcin Zatorski pomaga także Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji – sprawdzając wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta w ramach przyznanej organizacji dotacji.  Fundacja z Wrocławia zajmuje się działalnością  kulturalną, edukacyjną, w tym także upowszechnianiem wiedzy o tradycji Polski i polskich mniejszości narodowych.

Mecenas Marcin Zatorski przygotował także opinię prawną odnośnie źródeł regulacji prawnych rady fundacji dla warszawskiej Fundacji Herosi, która na co dzień podejmuje liczne inicjatywy i akcje promujące ideę pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym i osobom zagrożonym patologią społeczną.

W działalność pro bono angażuje się także Kancelaria prawna CASUS IURIS sp.j . Kancelaria pomagała Stowarzyszeniu Wiosna z Krakowa, którego misją jest propagowanie solidarności z potrzebującymi, pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy prawa zamówień publicznych przez organizacje pożytku prawnego.

Kancelaria CASUS IURIS podjęła się również pomocy w ważnej sprawie dlaStowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Progres. Wsparcie prawników polegało na pomocy w uzyskaniu niewypłaconego wynagrodzenia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego biorących udział w programie finansowanym ze środków unijnych.

Obecnie, prawnicy Kancelarii świadczą bezpłatną pomoc dla Fundacji Niewidzialna Ręka z miejscowości Monety, doradzając w sprawie uzyskania ubezpieczenia. Fundacja Niewidzialna Ręka została powołana w celu rozpowszechniania różnych form kultury i sztuki, szczególnie na terenach wiejskich, a jej misją jest ułatwienie wzajemnego poznania i integracji ludzi różnych narodowości i pochodzących z różnych środowisk.

W pomoc fundacjom i stowarzyszeniom świadczoną za pośrednictwem Centrum Pro Bono włączyła się również Kancelaria BSO Prawo&Podatki, która bezpłatnie pomogła przy poprawnym sformułowaniu umowy użyczenia dla Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Amicus.Celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, przeciwdziałanie okrucieństwu i kształtowanie właściwych postaw ludzi do świata zwierząt.

Bezpłatną pomoc od Kancelarii prawnej CWW uzyskała Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania. Prawnicy pomagają Fundacji w rozliczeniu się z dotacji, z której realizowany jest pilotażowy program LEADER.  Misją Fundacji jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców wsi i zmniejszenie bezrobocia na obszarach wiejskich.