Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Poznań – Pomoc pro bono w zakresie edukacji i nowoczesnych rozwiązań dla filantropii

26 lipca 2010

Kancelaria Majchrzak Brandt z Poznania zaangażowała się w sprawę z zakresu edukacji. Pomoc Kancelarii otrzymało Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z miejsowości Zator a sprawę prowadziła Pani Mecenas Natalia Jabłońska. Natomiast Pan Mecenas Filipek Siwek z Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski przygotował opracowanie prawne na temat innowacyjnych rozwiązań dla filantropii.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe działa na terenie wsi Rudze i zostało powołane w celu ratowania budynku domu ludowego w Rudzach. Stowarzyszenie prowadzi i wspiera działalność kulturalno-oświatową na terenie wsi i okolicy. Od 2000 roku stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową. Pani Mecenas Natalia Jabłońska wyjaśniała wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wynajmowaniem pomieszczeń szkolnych.

Działalność pro bono rozwija również Kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski, która już od dwóch lat współpracuje z Centrum Pro Bono.

Pan Mecenas Filip Siwek przygotował dla Fundacji dla Polski analizę prawną w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowo-podatkowych, które zachęcą firmy i osoby prywatne do rozwijania własnej działalności filantropijnej. Analiza dotyczyła m.in. możliwości finansowania działań społecznych ze środków pochodzących z papierów wartościowych, testamentów, środków trwałych, kapitałów żelaznych oraz polis ubezpieczeniowych. Fundacja dla Polski tworzy i upowszechnia różnorodne formy działalności filantropijnej, które pozwalają osobom prywatnym, przedsiębiorstwom oraz organizacjom non-profit realizować wytyczone przez siebie cele społeczne w sposób efektywny i najbardziej dopasowany do ich potrzeb.

Prawnicy Kancelarii pomogli również Stowarzyszeniu Liga Ochrony Przyrody. Udzielili konsultacji w zakresie możliwości połączenia tytułów czasopism przyrodniczych wydawanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą i najliczniejszą polską organizacją ekologiczną. Od początku swojego istnienia (1928 r.) Liga prowadzi społeczną działalność mającą na celu upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jej ochronie oraz kształtującą kulturę i etykę ekologiczną.