Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zaangażowanie Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy w działania na rzecz ochrony praw autorskich niepełnosprawnych twórców

3 listopada 2010

Zapraszamy do lektury tekstu opisującego ciekawą i ważną sprawę prowadzoną pro bono przez Pana Mecenasa Wiktora Rainkę z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Przygotowana przez niego opinia prawna wyjaśnia, jak fundacje, stowarzyszenia i instytucje publiczne pracujące z osobami niepełnosprawnymi mogą chronić prawa autorskie osób niepełnosprawnych, na rzecz których działają i które podczas warsztatów malują obrazy, rzeźbią czy tworzą inne formy sztuki.

Cieszy nas to, że zapewniając fundacjom i stowarzyszeniom dostęp do pomocy prawnej na najwyższym poziomie możemy uczestniczyć w procesie podnoszenia standardów prawnych w codziennej działalności polskich organizacji pozarządowych.

Dziękujemy bardzo Panu Wiktorowi Raince z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy za ekspertyzę prawną oraz portalowi ngo.pl za podjęcie tego tematu na stronach portalu oraz na łamach Gazety NGO.PL. Sprawę zgłosiło Stowarzyszenie Oto Ja z Płocka.

Więcej>>>

Równoprawny artysta, autorka Iwona Markiewicz ze Stowarzyszenia Oto Ja, tekst ukazał się w portalu ngo.pl oraz Gazecie NGO.PL >>>