Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Trwa VIII edycja konkursu Prawnik Pro Bono Roku – zapraszamy do przesyłania nominacji

20 stycznia 2011

Konkurs Prawnik Pro Bono Roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

 • Prof. Janusz Trzciński – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Roman Hauser – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Dr Bohdan Zdziennicki – Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Marek Safjan – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Andrzej Zoll – były Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości,
 • r. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • r. pr. Zenon Klatka – były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Wojciech Hermeliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Członkami Kapituły Konkursu są również laureaci poprzednich edycji konkursu: sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski, sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa , adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc, radca prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla, adwokat Maria Sawicka z Łodzi oraz Pan Andrzej Kurowski z Olsztyna.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych , społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które – co zostało już podkreślone – świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu >>>