Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Inicjatywa Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski na rzecz uproszczenia prawa podatkowego dla organizacji non-profit

7 lutego 2011

Centrum Pro Bono wraz z Kancelarią Skoczyński Wachowiak Strykowski oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet zmian podatkowych, których przyjęcie znacznie uprościłoby prowadzenie działalności społecznej w Polsce.

Centrum Pro Bono składa serdecznie podziękowania Panu Filipowi Siwkowi z Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski za prawne opracowanie postulatów i problemów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do lektury artykułu w Rzeczpospolitej poświęconemu temu tematowi:

http://www.rp.pl/artykul/602515.html

W przygotowaniu postulatów zmian brały udział:

Fundacja Bank Żywności SOS

Fundacja dla Polski

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Federacja Banków Żywności

Forum Darczyńców

W najbliższych dniach lista proponowanych zmian zmian zostanie przekazana organizacjom pozarządowym na portalu www.ngo.pl z prośbą o poparcie lub ewentualne uwagi.